ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

 

365+Μέρες Φροντίδας!
Ένα πρόγραμμα παροχής σίτισης σε Ηλικιωμένους των πυρόπληκτων περιοχών από τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και το Ινστιτούτο PROLEPSIS.
Συμπληρώστε όσοι ενδιαφέρεστε το ερωτηματολόγιο και δηλώστε συμμετοχή! 

Qestionnaire for inclusion

You may also like