Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»)

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ

Προς τον Αξιότιμο Κύριο Πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα

Ν.Βουτζάς, 6 Αυγούστου 2018

ΘΕΜΑ : Υλοποίηση κατεπειγουσών δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23.07.2018 στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί η περιοχή μας.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας παρακαλούμε για τα παρακάτω :

1. Άμεση προστασία των κατοίκων του Νέου Βουτζά, Μάτι και των γύρων περιοχών από τα τοξικά κατάλοιπα της πυρκαγιάς. Εντολή Σας για Δειγματοληψίες εδάφους, αέρα και νερού και αναλύσεις κατά τα διεθνή πρότυπα-Λήψη μέτρων ασφαλείας.
2. Άμεση ανάθεση από το Υπουργείο Υποδομών και άμεση εκτέλεση εργασιών υλοτόμησης όλων των ιδιωτικών και δημοσίων / κοινόχρηστων εκτάσεων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από συνεταιρισμούς υλοτόμων. Άμεση κατασκευή και τοποθέτηση Κορμοδεμάτων (επείγοντα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα).
3. Άμεση στήριξη των οικογενειών των θυμάτων με άμεση καταβολή του χρηματικού επιδόματος5.000€ και της αποζημίωσης 1.000€ το μήναυτοδίκαια απενεργοποίηση κατασχέσεων ενός τραπεζικού λογαριασμού ανά δικαιούχοναστολή της πληρωμής δανείων-Απαλλαγή από φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του έτους 2018, ανεξαρτήτως αρμοδιότητας ΔΟΥ που υπάγονται. Ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών.
4. Πλήρης καταγραφή των καμένων εκτάσεων και  περιουσιακών στοιχείων των πολιτών, με βάση περιγραφή τους και φωτογραφικό υλικό, χωρίς εξάρτηση από επιτροπές και λοιπές γραφειοκρατικές  διαδικασίες (να μην απαιτείται η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες από τους πολίτες). Αποζημίωση και αποκατάσταση στο 100% των περιουσιών, του περιβάλλοντος χώρου και των τεχνικών έργων και υποδομών. Καταβολή του επιδόματος των 5.000€ σε όλους του πυρόπληκτους εντός του μήνα Αύγουστου. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2018 ανεξαρτήτως βαθμού καταστροφής κατοικίας.
5. Άμεση υλοποίηση από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Υποδομών, σχεδίου συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων (διάθεση γερανοφόρων οχημάτων για συλλογή κλαδιών/καύσιμης ύλης, οικοσκευών και μπαζών-άμεση τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων για μπάζα).
6. Αποκατάσταση των  ζημιών με βάση προϋφιστάμενες οικοδομικές άδειες με απλή ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης, χωρίς κόστος και άλλη προϋπόθεση για τους πολίτες(υπό τον όρο της βεβαίωσης στατικής επάρκειας από μηχανικό για τα ολικώς ή μερικώς κατεστραμμένα κτίρια).
7. Εγκατάσταση κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους Δήμους και παρουσία εκπροσώπου των κατοίκων για την εποπτεία τηςδιαχείρισης, ιδιαίτερα των ερανικών λογαριασμών.
8. Άμεση  οριοθέτηση του καμένου περιαστικού Δάσους και κήρυξή του ως αναδασωτέου.Εκπόνηση δασοτεχνικής μελέτης.
9. Μεταβολή/διόρθωση των διοικητικών ορίων με υπαγωγή του οικισμού του Νέου Βουτζά σε έναν Δήμο (προτεινόμενη διάταξη για τον «Κλεισθένη» : Οικισμοί με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή σχέδιο πόλης υπάγονται στον Δήμο που βρίσκεται εγγύτερα σε αυτούς).

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

των Συλλόγων και Κατοίκων του Νέου Βουτζά

ΕΜΥ ΚΡΟΚΙΔΗ 6979981295, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΚΟΥΛΗΣ 6937150596, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ- ΜΕΛΟΣ Σ.Ε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.

ΕΙΡΗΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΜΕΛΟΣ Σ.Ε

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΛΟΣ Σ.Ε 

ΝΙΚΟΣ ΙΩΝΑΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.

You may also like