ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Ενόψει της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μαραθώνα με το Υπουργείο Υποδομών, ύψους 15,2 εκ ευρώ, για έργα οδοποιίας και τα συνοδά υδραυλικά τους στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά, καταθέσαμε στο Δήμο το παρακάτω υπόμνημα, στο οποίο καταγράφουμε τις ανάγκες του Οικισμού μας όσον αφορά τα συγκεκριμένα έργα. Σύντομα θα ακολουθήσει και άλλο υπόμνημα, μαζί με την πίεσή μας, για τις λοιπές επείγουσες ανάγκες του Ν. Βουτζά.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Νέος Βουτζάς, 29 Νοεμβρίου 2018.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Ν. ΒΟΥΤΖΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ.

Από
ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» &
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ») ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ.

Προς
ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ κ. Η. ΨΗΝΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. Γ. ΝΗΣΙΩΤΗ

Ενόψει της νέας Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μαραθώνα, ύψους 15,2 εκ ευρώ, για την αποκατάσταση των περιοχών, οι οποίες επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά, και την οποία Σύμβαση πρόκειται να ψηφίσετε άμεσα, σας ενημερώνουμε ότι για την περιοχή του Νέου Βουτζά αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ένταξη και η συμπερίληψη σε αυτήν των ακόλουθων έργων και δράσεων:

Α. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ:

1. Άμεση διάνοιξη των οδών Αριστείδου, Ιλιάδος, Τύχης, Γαλήνης, Ευτυχίας, Λήθης (παράδρομος Ρήγα Φεραίου μεταξύ Παραδείσου και Κρυστάλλη / πυροφυλάκιο), Καστανιάς και διαπλάτυνση της οδού Ροδοδάφνης.

2. Βελτίωση της Ασφαλτόστρωσης όλων των δρόμων του Οικισμού και ιδιαίτερα α. κατασκευή οδοστρώματος στη Δημητσάνας, Αριστομένους- Αριστείδου, Εκάβης, Αρχιπελάγους και Παραδείσου, της οδού που οδηγεί στο Λύρειο, β. βελτίωση οδοστρώματος στην συμβολή των οδών Αριστείδου και Μιλτιάδου, γ. ασφαλτόστρωση με αντιολισθητική άσφαλτο δρόμων με μεγάλες κλίσεις (ειδικά η Ρήγα Φεραίου).

3. Κατασκευή κλιμάκων σε αδιάνοιχτες οδούς λόγω κλίσεων.

4. Κατασκευή ρείθρων, κράσπεδων και πλακόστρωσης όλων των πεζοδρομίων του Οικισμού .

5. Κατασκευή στηθαίων στα επικίνδυνα σημεία των οδών, ιδιαίτερα μετά την υλοτόμηση και απομάκρυνση των καμένων δένδρων. Μετά από πρόσφατη αυτοψία καταμετρήθηκαν και καταγράφηκαν τα σημεία, στα οποία είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν προστατευτικές μπάρες (συνολικό μήκος περίπου 6 χιλιόμετρα) και τα οποία μπορούμε να σας υποδείξουμε.

6. Διαγραμμίσεις οδών και ορίων οδοστρωμάτων.

7. Διάνοιξη και ανάπλαση της Β΄ και Γ ΄ Εισόδου

8. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και ονομασίας των οδών του Οικισμού, η οποία αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη εξαιτίας της καταστροφής μεγάλου μέρους αυτών από την πυρκαγιά αλλά και λόγω της διαφορετικής ονομασίας των ίδιων δρόμων. Σύμφωνα με την καταμέτρηση μας, είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν 350 πινακίδες με ονομασίες οδών, 150 κολώνες που φέρουν τις πινακίδες, 50 στοπ και 20 καθρέφτες.

9. Έργα πρασίνου και αποκατάσταση τοπίου εκατέρωθεν των οδών.

Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Να εκτελεστούν άμεσα τα απαραίτητα υδραυλικά έργα στον Οικισμό, ειδικά όσον αφορά στο δίκτυο παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, αποστράγγισης και στα ρέματα του Οικισμού.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις

Από τη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κατοίκων Ν. Βουτζά

Έμυ Κροκίδη

 

 

You may also like